Değerli Mezunumuz,

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi olarak, siz değerli mezunlarımıza ulaşarak zaman zaman mezunlarla ilgili, sınırlı da olsa, bazı izleme araştırmaları gerçekleştirmekteyiz. Mezun İzleme Araştırması için geliştirilen bu anketle, sizlerin mezun olduğunuz Fakültemiz hakkındaki görüşlerinizi öğrenmeyi, istihdam durumlarınızı daha yakından izlemeyi ve Fakültemizin eğitim politikalarının gözden geçirilmesi sürecine önemli veri sağlamayı amaçlamaktayız.

Mezun İzleme Araştırması için geliştirilen ve sizlere sunulan anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgiler, ikinci bölümde istihdama yönelik sorular ve üçüncü bölümde fakülte programları ve mezunlarla ilişkiler hakkında bilgiler sağlayacağı düşünülen açık uçlu sorular yer almaktadır. Soruları yanıtlarken durumunuza uygun olan seçeneği işaretleyiniz. Açık uçlu sorular için istenilen bilgiyi boş bırakılan alana yazınız.

Araştırmanın planlanan sürede tamamlanabilmesi ve amacına ulaşabilmesi, anketlerin en kısa sürede, doğru ve eksiksiz olarak yanıtlanıp gönderilmesine bağlıdır.

Katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz.
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

 
Ankete Başla